Nienke Groenendijk

Mijn naam is Nienke Groenendijk-Feenstra en ik ben beëdigd vertaalster Frans-Engels-Nederlands. Na het behalen van het doctoraalexamen Franse taal- en letterkunde (UvA, 1980) heb ik een vertaalopleiding Engels afgerond. In 1989 ben ik beëdigd als vertaler Frans <> Nederlands aan de arrondissementsrechtbank van Haarlem. In 1997 heb ik de eed afgelegd  voor de arrondissementsrechtbank van  Amsterdam en werd ik beëdigd vertaalster Engels <>Nederlands.
In 2018 ben ik beëdigd als vertaalster Frans <> Nederlands aan het Hooggerechtshof van Luxemburg. Ik sta ingeschreven in het register van Bureau Wbtv onder nummer 156.

Daarnaast heb ik vele cursussen en bijscholingen gevolgd, vooral op het gebied van financieel-economische en juridische teksten. Het zwaartepunt ligt hierbij op beleggingsfondsen en contracten.