Wat is een beëdigde vertaling?

In bepaalde gevallen is er een beëdigde vertaling vereist. Meestal zijn dit vertalingen van officiële documenten, zoals huwelijksakten, diploma’s, gerechtelijke uitspraken enz. Een beëdigde vertaling bevat een ondertekende verklaring dat de vertaling accuraat en volledig is, de zogenaamde eed. De vertaling en eed worden aan het origineel gehecht en worden door de vertaler gestempeld en ondertekend.

Beëdigd vertalers hebben meestal een universitaire opleiding in hun werktaal of -talen en beheersen verschillende vertaalvaardigheden.

Alleen een vertaler die bij een rechtbank de eed heeft afgelegd en bevoegd is om vertalingen van officiële documenten te maken, kan een beëdigde vertaling uitgeven.