Wat is een beëdigde vertaling?

Er zijn gevallen waarin een beëdigde vertaling vereist is. Meestal zijn dit vertalingen van officiële documenten, zoals contracten, aktes, diploma’s of gerechtelijke uitspraken. Een beëdigde vertaling bestaat uit het origineel (of een kopie daarvan), met daaraan gehecht de vertaling en de eed, voorzien van de handtekening van de vertaler. Een beëdigde vertaling komt in de plaats van het origineel en heeft dus rechtskracht.

Beëdigde vertalers hebben vrijwel altijd een universitaire of hbo-opleiding in hun werktalen afgerond en beschikken over de vereiste vertaalcompetenties.

Alleen vertalers die voor een rechtbank de eed hebben afgelegd, mogen beëdigde vertalingen uitgeven.